fachai net

Theo dõi tải xuống
fachai net

fachai net

thống kê bóng đá trực tiếp | 291mọi người đang chơi  |  thời gian  :  

  • fachai net
  • fachai net
  • fachai net
  • fachai net

fachai net Người chơi quan tâm đến trò chơi này có thể vào trang web của chúng tôi để tải về và chơi thử.

?ó kh?ng ph?i là anh ?y!

H? L??ng b? gi?t, h?n v?a m?i có h?n m?t ngàn siêu n?ng l?c, trong nháy m?t b? gi?t, ??i ph??ng k? th?c còn nguyên v?n... Lúc này b?n h? hoàn toàn b? ?ánh b?i, s?n yêu qu?n v? ??ch.

"???ng nhiên! Ta là Thiên Hành thành b?n ?? chuyên gia, c?ng quen thu?c C?u Ti ???ng, ng??i mu?n ?i m?t n?i hay nhi?u n?i?"

Tuy nhiên, gi?ng nh? gia ?ình Lin, h? ch? ?? l?i m?t s?c m?nh th?n k?.

"T?i c?n trao ??i v?i giáo viên m?t lúc."

Nh?ng Viên Th?c v?n kh?ng có hành ??ng.

"gi?t!"

im l?ng.

Nam Tuy?n ch? có th? nói nh? th? này: “Nói nh? v?y ?i, ??i v?i chúng ta nh?ng ng??i này, ch? y?u m? khóa bao nhiêu siêu khóa, mà lúc này c?ng xem m? khóa trình ?? cùng ?? b?o hòa.. V? s? ?? ??n m?c này r?i, th?c ra khó nói c? th?. Hoàn c?nh m?i ng??i m?i khác…”

H?ng Nh?t ???ng c??i: “Anh coi t?i là chu?t lang à?”

L? H?o c??i l?n.

“C?u ?ang nói v? b? c?u à?”